obr
Obchodné právo

Právo obchodných spoločností – právna pomoc pri zakladaní všetkých druhov obchodných spoločností a družstva, pri zmenách v obchodných spoločnostiach a družstva a pri ich likvidácii, mergers & acquisitions.

Hospodárska súťaž – právne poradenstvo v oblasti protimonopolného práva zamerané na dodržiavanie právnych predpisov v danej oblasti a na zaobstaranie potrebných rozhodnutí úradu pri prípadných koncentráciách.

Nekalá súťaž a ochrana obchodného mena – právna pomoc zameraná na predchádzanie sporov v tejto oblasti, riešenie sporov tak na strane navrhovateľov ako aj odporcov.

Zmluvné právo – komplexné právne služby pri tvorení, posudzovaní, úprave, ukončovaní všetkých druhov zmlúv, vrátane nepomenovaných a vzorových.

Správa a vymáhanie pohľadávok – manažment pohľadávok a poradenstvo pri optimalizácii speňažovania pohľadávok, vrátane súdneho a mimosúdneho vymáhania pohľadávok.

Spory a iné konania pred súdmi – zastupovanie klientov vo všetkých druhoch obchodných sporov o konaniach súvisiacich s ich podnikateľskou činnosťou.

Due diligence – vykonávanie komplexného due diligence spoločností pred ich predajom/kúpou alebo predajom/kúpou účastí v nich, prípadne due diligence zameraného na čiastkovú oblasť právnych vzťahov podľa požiadaviek klienta.