Svojim klientom poskytujeme právnu pomoc a podporu časovo a priestorovo maximálne efektívnym spôsobom prostredníctvom prostriedkov elektronickej komunikácie.


obr

On line poradenstvo poskytujeme na základe Vašej objednávky doručenej v elektronickej podobe na adresu: office@papartners.sk. Podmienky poskytovania našich služieb budú predmetom vzájomnej dohody, pričom výška odmeny za poskytnutú právnu pomoc sa spravuje vyhláškou Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb v znení neskorších predpisov.Meno:
Telefón:
E-mail:
Vaša objednávka:
Koľko je 0 + 1?