obr

obr

obr
JUDr. Ing. Peter Pacalaj

Postavenie: Advokát
zapísaný v Slovenskej advokátskej komore, reg.č. SAK 3534
Trvanie právnej praxe: 17 rokov
Oblasti práva: Zmluvné právo
Správa pohľadávok
Nehnuteľnosti
Právo telekomunikácií
Sporové právo
Profesijné skúsenosti: 2004 – súčasnosť - samostatný advokát
2002 – 2003 - komerčný právnik
1999 – 2002 JUDr. Magdaléna Lesayová – advokátka - koncipient
1998 – 1999 - Exekútorský úrad Trnava Ing. Roman Liščák – právny poradca
1997 – 1998 - Výskumný ústav jadrových elektrární, a.s. práca so zmluvami v investičnej oblasti
1988 – 1994 - Trnavské automobilové závody, š.p. - riadiaci pracovník
Vzdelanie: Slovenská vysoká škola technická, Strojnícka fakulta, Bratislava, Slovensko
Univerzita Komenského, Právnická fakulta, Bratislava, Slovensko
Jazyky: ruský jazyk
nemecký jazyk
E-mail: pacalaj@papartners.sk