obr


obr

Vďaka spolupráci vieme:icon byť Vám alebo Vašim projektom bližšie – vďaka priestorovému rozmiestneniu sídiel jednotlivých advokátskych kancelárií pokrývame komplexnejšie celé západné Slovensko,

icon zabezpečiť aj právne služby, ktoré vyžadujú vyšší počet právnikov - pokiaľ požiadavka klienta obnáša aj takúto schopnosť kancelárie, vďaka spolupráci je celkový počet právnikov dostatočný aj pre projekty, ktoré vyžadujú nárazovo väčší počet erudovaných právnikov napr. due dilligence;

icon pokryť širší okruh oblastí práva - vieme poskytnúť právne služby aj v oblastiach práva, na ktoré sa naša kancelária nešpecializuje - v takom prípade spolupracujúci advokát je naším subdodávateľom alebo priamo poskytne právnu pomoc klientovi,

icon zabezpečiť lepšiu časovú flexibilitu – pokiaľ by sa výnimočne stalo, že žiadny advokát našej spoločnosti sa nemá možnosť klientovi aktuálne venovať, vie ho zastúpiť rovnako kvalitne jeden zo spolupracujúcich advokátov a tak klient negatívne nepociťuje obdobie dovoleniek, PN a pod. u svojho právneho zástupcu.

Prečo práve konkrétni advokáti a spoločnosti?

Pretože nás spája rovnaký spôsob práce, ciele, spôsob poskytovania právnych služieb, profesionálny prístup ku klientovi a jeho problému, priateľstvo a dôvera vybudovaná ešte v laviciach právnickej fakulty.